Autowrakken

    Onze diensten aan u
  • De wrakken worden gratis opgehaald
  • Binnen de 24h of op afspraak
  • Bij de ophaling wordt een Ovam attest afgeleverd
  • De olieën worden verwijderd
  • Batterijen worden verwijderd
  • De onderdelen gesorteerd naar categorie


  •